top of page
  • Yazarın fotoğrafıBaşak Kamacı Budak

TÜZÜĞÜ DOĞRU OKUMAK


CHP Tüzük Kurultayı’na doğru giderken, taslak metin üzerinde tartışmalar sürüyor.


Tüzük taslağının en çok tartışılan bölümü; aday belirlemede kullanılacak yöntemler.


Tüzüğün geri kalan kısmını tartışana pek rastlayamadık.


Örgütlenme modeli, partinin dışa yönelik siyasi çalışma prensipleri, üyelerin sorumlulukları vs. konuları, kimsenin umurunda görünmüyor.


Partinin anayasa metni niteliğinde olan tüzük tartışmalarının, aday belirleme yöntemlerinde yoğunlaşması, tartışmaları güdük kılıyor.


Tüzük taslağını okurken, eski CHP tüzükleriyle de bazı maddeler arasında kıyas yaptım. 1923 yılında ilk Tüzüğünü yazan CHP’nin, günümüze kadar ki tüzük metinleri incelendiğinde kısa bir Türkiye tarihini görmek mümkün.


Yeni Tüzük taslağında en sevdiğim ve bize en çok lazım gelen cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum:


“Erdemli olmak, Cumhuriyet Halk Partili olmanın ön koşuludur.”


“Siyasal Yaşam Anlayışı” başlıklı bölüm bence tüzüğün en önemli ve sindire sindire okunması gereken bölümü.


Bu bölümün 5. maddesinde liyakatten söz ediliyor. Erdemli, üretken, emek harcayan, görevlerin gerektirdiği yeteneklere sahip olanların; makamlara, görevlere seçilmelerinin önemi vurgulanıyor.

Yani demem o ki; eğer tüzüğün “Siyasal Yaşam Anlayışı” bölümüne ve 5. maddesine sadık kalınırsa, aday belirleme yöntemleri, teknik bir detay olmanın ötesine geçmeyecektir.


O yüzden, yöntemi değil de işin özünü tartışmak lazım.


Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da tüzük tartışmaları sırasında milletvekillerine ve belediye başkanlarına “Kara Kaplı Defteri” hatırlattı. “Hepinizin karnesi bende” diyerek gerekli mesajı da vermiş oldu.


Etik Kurallar

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun son bir hamleyle, Etik Kurul kurulmasına ilişkin madde önerisi yerinde bir müdahale oldu.

Milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve diğer yöneticilerin uyması gereken etik kuralların altı çizilmeli; gerek özel gerekse kamusal yaşamlarında saygınlıklarını korumanın, partili olmanın bir ön koşulu olduğu; Tüzük ve Yönetmeliklerde vurgulanmalı.

Ayrıca; basın ve sosyal medya üzerinden, partiye zarar verecek her türlü açıklamada bulunan, başka bir partiliyi ya da seçilmişi hedef alan davranışlara yönelik uygulanacak yaptırımlar, disiplin bölümünde bir madde olarak yer bulmalı.


Son Söz :

Erdemli, liyakate ve emeğe dayalı bir Siyasal Yaşam Anlayışı’nın hakim olacağı günlerde buluşmak dileğiyle.


0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page