top of page
  • Yazarın fotoğrafıBaşak Kamacı Budak

YERELDE TEMSİL KRİZİDEMOKRASİNİN, kurumsallaşmayı başardığı toplumsal yapıların, olmazsa olmazı meslek örgütleridir.


Meslek örgütlerinin denetim mekanizmasına katılım oranı ne kadar yüksekse, o ülkenin demokrasisi o kadar güçlüdür.


Meslek örgütlerinin yapısını ve şeklini değiştirerek “etkisizleştirme çalışmaları” güzel ülkemde, 2011 yılından beri sistematik olarak devam ediyor.


Bu uygulamalardan en büyük payı ise Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) almıştı.


Mimar ve Mühendis Odalarının, mesleki faaliyetleri denetleme yetkisinin elinden alındı ve odaları etkisizleştirme operasyonu tamamlanmış oldu.

Buraya kadar anlattığım, iktidarın toplumsal denetim mekanizmalarını ortadan kaldırarak, “rahat yönetme” arzusunun uygulamalı tezahürü.

Yani büyük resim! Şimdi büyük resmin içindeki figürlere bakalım.

Meslek örgütlerinde gerçekleştirilen yapısal müdahaleler ile meslek sahibi bir bireyin, kendi sektörüne olan aidiyet ve sorumluluk duyguları da yok edilmiş oldu. (Bireysel örgütsüzlük ve yalnızlık duygusu)


Denetim yetkisinin, yani odaların vize ve onay yetkisinin kaldırılması ile birlikte, pek çok yerde odaların temsilcilikleri, şubeleri kapatıldı. (Toplumsal örgütsüzlük ve yalnızlık duygusu)

Kapatılan Mimarlar Odası temsilciliklerinden biri de benim kentim Didim’de. Türkiye’nin en hızlı yapılaşan kıyı kentlerinden olan Didim’de mimarlar örgütsüz.

Son olarak 03.06.2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği”, ülkemin siyasi bulanıklığı içinde tartışma konusu bile yapılmadı.

TÜRSAB yani Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, turizmimizin en köklü meslek örgütüdür.


TÜRSAB, önce kayyum tartışmaları ile gündeme geldi, sonra güç bela demokratik seçimlerini yapabildi ve yeni yönetimini seçti.

Seçimlerin ardından yeni yönetmelik yayınlandı ve TÜRSAB’ın idari yapısı değiştirildi.


Seyahat Acentaları Birliği artık “Bölge Başkanlıkları” ve bunlara bağlı “Yöre Temsil Kurulları” ile karar mekanizmalarına katılacak. Yeni yönetmeliğin 13. Maddesinin 3. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “Faaliyet alanı içerisinde en az 100 seyahat acentesi merkezi bulunur” ifadesi ile Türkiye genelinde 16 Bölgesel Yürütme Kurulu otomatik olarak lav edilmiş oldu.

Lav edilen Bölgesel Yürütme Kurullarından birisi de benim kentim Didim’de. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Turizm Kenti” ilan ettiği Didim’de turizmciler örgütsüz.

Başat ekonomik faaliyetleri turizm ve inşaat olan Didim’de ve pek çok kentte yerelden genele temsil kanallarımızı yitirmiş durumdayız.

Yeniden temsil edilebilir olmak için güç bizde.


Sivil inisiyatiflerle yerelde örgütlenmenin yöntemlerini hep birlikte bulacağız.

Bürokratik olarak tüm yetkisizleştirme ve etkisizleştirme uygulamalarına rağmen yerelde, tek ses olmayı becererek; kısılan sesimizi tedavi edeceğiz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page