top of page
  • Yazarın fotoğrafıBaşak Kamacı Budak

KUŞADASI'NDA "MÜBADİL KENTLER VE KENT KİMLİĞİ" SÖYLEŞİSİ

‘Kuşadası Mübadele Anı Evi'nde 27 Ağustos, Cumartesi günü “Bir Konu, Bir Konuk Kümesi”nin konuğu, Didimli Dördüncü Kuşak Mübadil, Sanat Tarihçisi Başak Kamacı Budak ile ”Mübâdil Kentleri ve Kent Kimliği” konusunda bir söyleşi gerçekleştirildi.Söyleşiye Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nden bir grup mübâdil de katıldı. Toplantıda Cumhuriyet sonrası dönemde mübadillerin kentsel gelişime olan etki ve katkıları, mübadil kimliğinin gelişim ve oluşum süreçleri konuşuldu.


Mübadele ile birlikte başlatılan ilk plânlı imar-iskân hareketi, üretilen ilk mimarî projeler olan Numune Köyler, İktisadî Haneler üzerine bilgiler verildi.

Günümüzde hem mimarî talan hem de siyasî nedenlerle silinen, silikleşen izlerin, kent kültüründe, Kent tarihinde aranarak, giderek kimliksizleşen mubâdil kentlerinin tekrar ruhunu bulması, ortak kültürel miras, ortak kent kimliğinin yeniden kurulması için sosyolojik, psikolojik, tarihsel çalışmalar yapmanın önemi vurgulandı.


Söyleşinin; genel anlamda ülkede, özelde Kuşadası ve Didim'de, kent kimliğinin yeniden tanımlanması için; kültürel miras, yerel tarih çalışmalarının önemi açısından oldukça verimli bir çalışma olarak gerçekleştiği gözlendi.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page